Onze visie op het kind is uitgewerkt in het pedagogisch beleid en vormt de basis van hoe wij als Kindercentrum Prinses Amalia de kinderen benaderen en wat wij ze bieden. Binnen een huiselijke, warme sfeer zijn respect voor het kind en het erkennen van eigenheid bij al onze activiteiten van groot belang.
 
 

PEDAGOGISCH BELEID

In ons pedagogisch beleid belichten wij onze visie op het kind die van invloed is op de manier waarop wij en onze pedagogisch medewerkers kinderen benaderen, wat wij kinderen bieden en willen bieden in ons kindercentrum.
U kunt het pedagogisch beleid hier downloaden.

Pedagogische visie op het kind
Onze pedagogische visie op het kind is het vertrekpunt van het pedagogisch beleid en de basis van praktisch handelen binnen ons kindercentrum. Een kind wordt geboren met een bepaalde aanleg en eigenheid en ontwikkelt zich in wisselwerking met de omgeving. Ieder kind (mens) is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Belangrijke omgevingsfactoren voor het kind zijn het gezin, familie, wijk en omgeving, school, kinderdagverblijf, leeftijdgenoten en vrienden. Wij respecteren het kind zoals het is. De pedagogisch medewerker kijkt en luistert naar het kind en speelt in op de behoeften van het individu zodat het kind de juiste liefde en aandacht krijgt.

Visie op opvoeden: respect
De opvoeder creëert de voorwaarden en zorgt voor een duidelijk kader. Daarmee stelt zij alle kinderen in staat zichzelf te zijn en worden alle onderlinge verhoudingen op een zo eerlijk mogelijke manier geregeld. Respect voor het kind binnen de opvoeding is van groot belang. Het betekent: het kind herkennen en erkennen in zijn of haar eigenheid, met alle goede en minder goede of minder wenselijke kanten die daarbij horen.

Visie op opvang binnen een groep
Wij vinden een gezellige, huiselijke sfeer belangrijk. De groep waar het kind wordt opgevangen moet veiligheid en warmte bieden waarbinnen elk individueel kind tot zijn recht komt en zich op zijn of haar gemak voelt. Omdat het kind in een groep wordt opgevangen zal de groepsdynamiek -samen spelen, samen delen, samen plezier maken, ruzie maken, vrienden maken en gevoelens delen- gebruikt worden ter stimulering van de persoonlijke ontwikkeling.
 

 

Kindercentrum Prinses Amalia
Spaanseweg 20
3028 HW Rotterdam
T 010 262 17 33
E info@kcprinsesamalia.nl
Nieuwsbrief april 2020
FacebookYoutubevacatures