Bij Kindercentrum Prinses Amalia ligt de dagelijkse leiding in handen van directeur Johanna de Krom. Het bestuur is toezichthouder en heeft een klankbordfunctie. Het Kindercentrum wordt ondersteund door een actief betrokken oudercommissie, aangesloten bij BOinK, Belangenvereniging van Ouders in Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
 
 

BESTUUR

Het bestuur van Stichting Kindercentrum Prinses Amalia is toezichthouder en houdt toezicht op de directeur voor het gevoerde beleid. Het bestuur heeft ook een klankbordfunctie. Het bestuur is enerzijds verantwoordelijk voor goed beleid waarbij het vooral zicht heeft op de risico´s en externe ontwikkelingen die van belang zijn voor de huidige situatie en voor de toekomst. Anderzijds is het bestuur er verantwoordelijk voor dat er voldoende middelen zijn om eventuele risico´s aan te kunnen. De Governance Code van de Nederlandse Vereniging van toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) is de leidraad voor haar handelen. Met name transparantie, externe verantwoording, integriteit en financiële beheersing, is leidend.

Het bestuur vergadert acht keer per jaar in aanwezigheid van de directeur en heeft twee keer per jaar overleg met de Ondernemingsraad en de Oudercommissie. Eén keer per jaar wordt een beleidsochtend gehouden met bestuur en het managementteam, met de uitkomsten van deze dag gaan directie, managementteam en bestuur aan de slag.

Kindercentrum Prinses Amalia
Spaanseweg 20
3028 HW Rotterdam
T 010 262 17 33
E info@kcprinsesamalia.nl
Nieuwsbrief april 2020
FacebookYoutubevacatures