Om constante kwaliteit te bieden, werken wij bij het Kindercentrum Prinses Amalia met Kwibuss (Kwaliteit Management Systeem). Daarnaast inspecteert GGD Rotterdam Rijnmond regelmatig of het kindercentrum aan de wettelijke eisen voldoet. Ook aan eventuele klachten wordt serieus aandacht besteed.
 
 

KWALITEIT

Kwibuss
Bij kindercentrum Prinses Amalia staat kwaliteit uiteraard hoog in het vaandel. Om de beste kwaliteit te leveren, werken wij met Kwibuss, Kwaliteit Management Systeem, dat op alle locaties wordt gehanteerd, waarbij de kwaliteit in een digitaal handboek is vastgelegd.

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
De kwaliteit wordt continu bewaakt en verbeterd. Jaarlijks vindt een herbeoordeling plaats van de uitvoering en de normen volgens de HKZ - Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.

Klanttevredenheid
Om inzicht te krijgen in de klanttevredenheid, wordt om het jaar onder de ouders een tevredenheidsonderzoek gehouden. Tevens wordt er jaarlijks een onderzoek gehouden naar het welbevinden van het kind. Het doel van deze onderzoeken is kwaliteitsverbetering.

Kindercentrum Prinses Amalia
Spaanseweg 20
3028 HW Rotterdam
T 010 262 17 33
E info@kcprinsesamalia.nl
Nieuwsbrief april 2020
FacebookYoutubevacatures