In verband met de groeidoelstelling van onze organisatie zijn wij op zoek naar een

 

Zakelijk Directeur ‘Directeur Bedrijfsvoering’

24 uur per week – standplaats Rotterdam

 

Organisatie

Kindercentrum Prinses Amalia is een warme, persoonlijke en kwalitatief hoogwaardige kinderopvangorganisatie in de wijk Delfshaven in Rotterdam. Op zes locaties en op het kantoor staan 75 medewerkers klaar voor het bieden van ‘een huiselijke opvang en ontwikkeling’ aan 300 kinderen van 0-13 jaar. Vanuit de diepgewortelde maatschappelijke strategische visie: ‘Samen in de wijk’, werkt Kindercentrum Prinses Amalia nauw samen met partners rondom de ontwikkeling en begeleiding van het jonge kind.

Bij Kindercentrum Prinses Amalia geloven wij in de waarde van samenwerken in een IKC, daar werken wij graag aan mee. Groene kinderopvang, duurzame inzetbaarheid, innovatie en ontwikkeling (van onszelf, de organisatie, de samenwerkingsrelaties, de diensten en de kinderen) zijn eveneens belangrijke strategische pijlers. Bij Kindercentrum Prinses Amalia is ieder kind heel welkom.

 

Functieomschrijving

In de bewegende markt van de kinderopvang staat de nieuwe Zakelijk Directeur samen met de Inhoudelijk Directeur voor de uitdaging om de herijkte strategische koers verder vorm te gaan geven. Groei, samenwerking, hoge kwaliteit, de maatschappelijke rol, laagdrempeligheid en persoonlijke aandacht zijn daarvoor belangrijke uitgangspunten.

 

De Zakelijk Directeur zal een veelzijdig takenpakket vervullen, intern en extern gericht, met zowel strategische, tactische als operationele werkzaamheden. De Zakelijk Directeur is intern verantwoordelijk voor het financiële-, personele- en planning- en plaatsingsproces.

 

De Zakelijk Directeur zal een sterke focus hebben (vanuit zakelijk perspectief) op externe oriëntatie, innovatie, initiëren van en inspelen op kansen en het onderhouden en uitbouwen van samenwerkingen en netwerken in het (lokale) werkgebied. De Zakelijk Directeur vertaalt kansen naar voorstellen voor groei en dienstenontwikkeling voor de organisatie naar de Inhoudelijk Directeur en vervolgens gezamenlijk naar het Bestuur. De Zakelijk Directeur draagt verder zorg voor het volgen van externe ontwikkelingen in het financiële-, personele- en marketingcommunicatie- en klant (planning- en plaatsing)proces. De Zakelijk Directeur zorgt vervolgens voor de vertaling, de implementatie en borging van de vastgestelde ontwikkelingen in het financiële-, personele-, marketingcommunicatie- en klant(planning- en plaatsing)proces binnen de organisatie.

 

De Zakelijk Directeur evalueert het financiële proces, stuurt het aan, stelt het bij en voert het uit, zodanig dat de organisatie bedrijfskundig telkens ‘in control’ is en wordt voldaan aan de interne efficiency-, kwaliteits- en governance eisen, eisen van externe stakeholders, marktontwikkelingen en aan de wettelijke kaders die aan het financiële proces worden gesteld. De Zakelijk Directeur maakt financiële analyses, liquiditeitsbegrotingen en kostprijsberekeningen. Hij/zij beoordeelt nieuwe businesscases en procesontwikkelingen vanuit financieel perspectief. Hij/zij monitort en actualiseert de interne en externe risico’s en adviseert de Inhoudelijk Directeur en het Bestuur hierover. De jaarrekeningen en de concept begroting en periodieke rapportages worden opgesteld door een specialist van de financiële administratie. De Zakelijk Directeur vervult een klankbordrol in deze processen en zorgt voor de analyse en begeleiding ervan.  

 

De Zakelijk Directeur zal voor de drie bedrijfsvoering processen zorgdragen voor de jaarplannen en voor de aansturing van de uitwerking ervan. De Zakelijk Directeur stuurt in deze rol enkele specialisten aan van de financiële administratie, van de personeelsafdeling en van planning en plaatsing. De Zakelijk Directeur werkt nauw samen met de Inhoudelijk Directeur. Zij is verantwoordelijk voor de aansturing van het primair proces en voor het pedagogisch- en kwaliteitsbeleid. Zij rapporteren gezamenlijk aan het toezichthoudende Bestuur.    

 

Cultuur

Kindercentrum Prinses Amalia bestaat 15 jaar. Wij volgen de Reggio Emilia visie. Kindercentrum Prinses Amalia is maatschappelijk betrokken, kleurrijk en een gezonde en ondernemende organisatie. Bij Kindercentrum Prinses Amalia vinden wij het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt. Iedereen is welkom en ‘wij vieren alle feesten’. Wij vinden het ook belangrijk dat naast de kinderen ook de medewerkers zich thuis voelen en blijven ontwikkelen en talenten ruimte krijgen. Er wordt veel aandacht besteed aan de opleiding en ontwikkeling van de medewerkers. De wijk is de omgeving waar de kinderen opgroeien en neemt daarom een belangrijke plek in binnen het kindercentrum. Samen in de wijk! is het motto, het centraal stellen van het kind in zijn leefmilieu. Kindercentrum Prinses Amalia staat voor een laagdrempelige werkwijze met respect voor verschillende achtergronden en biedt ondersteuning aan kind en ouder in samenwerking met ketenpartners uit de wijk. Medewerkers én kinderen gaven Prinses Amalia in 2017 een waardering van een resp. een 8 en een 8.5.

 

Profiel 

De nieuwe Zakelijk Directeur is een financiële professional, heeft een sterk bedrijfskundig inzicht en een heldere visie op maatschappelijk ondernemerschap, groei en innovatie en ‘de kinderopvang van vandaag’.  Hij/zij is een warm zakelijke manager. Hij/zij is proactief, innovatief en een ‘netwerker’, treedt makkelijk in contact met anderen en is gericht op samenwerken. De Zakelijk Directeur heeft ervaring met het aangaan van samenwerkingsverbanden. Naast initiëren, bouwen en ontwikkelen is de Zakelijk Directeur sterk in het implementeren en borgen ervan. 

 

Verdere opleidingen, ervaringen en eigenschappen: 

 • Een afgeronde HBO+/academische opleiding (bedrijfskundig/financieel)
 • Gedegen ervaring als Accountant, Financieel Directeur/Manager of als Business Controller
 • Ervaring met het mede ontwikkelen van strategisch beleid (in een MT)
 • Ervaring in een omgeving in verandering 
 • Ervaring met risicomanagement
 • Ervaring met het werken met een kwaliteitsmanagementsysteem
 • Leiderschap
 • Ervaring met (het aansturen van) het P&C proces en het proces jaarrekeningen
 • Ervaring met financieel beoordelen van nieuwe businesscases
 • Procesgericht. Ervaring met het beschrijven van de administratieve organisatie
 • Sterk in analyseren, plannen en organiseren, zorgvuldig handelen
 • Klantgericht 
 • Helicopterview
 • Gevoel voor maatschappelijk ondernemen
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • Goede sociale vaardigheden

Kindercentrum Prinses Amalia biedt

 • De kans om mee te werken aan de ontwikkeling van de organisatie en van kinderen.
 • Een aansprekende werkplek in de stad Rotterdam.
 • Een warme werkomgeving waar iedereen zich ‘thuis kan voelen’.
 • Een prachtige, kwaliteitsgerichte organisatie om voor te werken, kijk maar op: www.kcprinsesamalia.nl.
 • De salariëring is conform de CAO Kinderopvang.

 

Sollicitatieprocedure

Kindercentrum Prinses Amalia heeft de werving en het voorselectietraject van deze vacature uitbesteed aan Van Hek & Lelieveld HR Kinderopvang. Ben je geïnteresseerd? Stuur jouw motivatiebrief voor deze vacature met CV zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor 27 december 2018 naar Van Hek & Lelieveld HR Kinderopvang, ter attentie van Margit de Lange o.v.v. ‘PADB01’ via het e-mailadres: sollicitatie@vanheklelieveld.nl.

 

Eerste selectiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 3 januari 2019, vrijdag 4 januari 2019 en maandag 7 januari 2019. Donderdag 27 december 2018 is een reservedag. Indien deze data jou niet uitkomen dan lezen wij dat graag in jouw motivatiebrief.

 

Indien je vragen hebt over de vacature dan kun je hierover contact opnemen met Margit de Lange per e-mail: sollicitatie@vanheklelieveld.nl. Zij zal op een passend moment telefonisch contact opnemen.   

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt begrepen, maar niet op prijs gesteld.

 

 

Pedagogisch medewerker HBO

Omschrijving

WIJ ZOEKEN:
 

Pedagogisch medewerkers
voor de Plusopvang
24 tot 32 uur per week – standplaats Rotterdam Delfshaven
  
IEMAND DIE: 

 • een gerichte HBO opleiding heeft met enige jaren ervaring in de plusopvang; gericht is op de verzorging en begeleiding van kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar (en een certificaat voor de voorschoolse educatie);
 • of gericht op de begeleiding van kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar;
 • in het bezit is van taalniveau 4; 
 • klantvriendelijk en integer is;
 • deelneemt aan de 6 wekelijkse kind besprekingen van de plusgroepen; 
 • gesprekken voert met ouder(s)/verzorgers, waaronder kennismakingsgesprekken en observatie- en evaluatiegesprekken;
 • samen met ouder en zorgcoördinator begeleidingsplannen maakt; 
 • flexibel, proactief is en prima zelfstandig kan werken;
 • werkt volgens het pedagogisch beleid, plus en zorgprocedure;

WIJ ZIJN:

 • Stichting Kindercentrum Prinses Amalia;
 • een kindercentrum dat waarmaakt wat ze zegt: “Samen in de wijk” en dus actief aanwezig in en betrokken bij de multiculturele wijk Delfshaven te Rotterdam waarin we gevestigd zijn;
 • een regulier kindercentrum met zes locaties in Delfshaven met voor- en naschoolse opvang, hele en halve dagopvang, flexibele opvang en tevens kinderopvang biedt op sociale medische indicatie en/of een plusindicatie;
 • werkt volgens het voorschoolse educatie methode ‘Ben ik in Beeld en Opbrengstgericht werken’;
 • een vooruitstrevend en actief kindercentrum waar 60 werknemers werkzaam zijn en 300 kinderen van uiteenlopende culturen worden opgevangen;
 • een prachtige organisatie om voor te werken, kijk maar op: www.kcprinsesamalia.nl

WERKEN IN DE PLUSOPVANG:

 • Kindercentrum Prinses Amalia heeft naast de reguliere dagopvang en BSO ook 3 plusgroepen waar de kinderen worden opgevangen die door hun specifieke vraag minder binnen de reguliere opvang tot hun recht komen;
 • Deze kinderen worden vanuit onze gestructureerde pedagogische plus visie intensief begeleid, waarbij de pedagogisch medewerkers van grote waarde zijn. Zij zijn de spil en de verbinding tussen het kind, het pedagogisch klimaat van de plusgroep en zijn ouders;
 • De plusgroepen worden extra ondersteund door de zorgcoördinator en er is tevens ‘coaching on the job’ vanuit de specialistische jeugdhulpverlening voor de plusgroepen beschikbaar;

Vereisten

JIJ BRENGT:

 • veel werklust en vooral een kritische maar heel positieve houding;
 • een HBO-opleiding richting pedagogiek of Sociaal Pedagogische Hulpverlening;
 • enige ervaring in een soortgelijke functie;
 • goede communicatieve eigenschappen, zowel in woord als geschrift;

WIJ BIEDEN:

 • een organisatie waar je de vrijheid krijgt, met een prettige en collegiale werksfeer;
 • een uitdagende functie met veel kansen om je toegevoegde waarde te bewijzen;
 • de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en je eigen functie tot een succes te maken;
 • een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket, gebaseerd op de CAO Kinderopvang;

WIL JIJ?

 • Dan willen we graag vrijblijvend met je in gesprek. Laten we gauw contact met elkaar opnemen;
 • Wil je solliciteren? Klik dan snel op de button “Reageer op deze vacature”;
 • Wil je meer informatie over de functie dan kun je contact opnemen met Anja Lukas, Manager P&O, telefoon (+31) (0)10 26 21 733;

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt begrepen, maar niet op prijs gesteld.

 

Pedagogisch Medewerker (KDV/BSO)

Omschrijving

WIJ ZOEKEN:

Enthousiaste Pedagogisch medewerkers voor de Baby groepen, Peutergroepen en BSO groepen 0-34 uur Standplaats Rotterdam Delfshaven.

 IEMAND DIE: 

 • een gerichte MBO4 opleiding heeft met enige jaren ervaring in de kinderopvang; gericht is op de verzorging en begeleiding van kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar (en een certificaat voor de voorschoolse educatie is een pre);
 • in het bezit is van taalniveau 3F; 
 • klantvriendelijk en integer is;
 • gesprekken voert met ouder(s)/verzorgers, waaronder kennismakingsgesprekken en observatie- en evaluatiegesprekken;
 • flexibel, proactief is en prima zelfstandig kan werken;
 • werkt volgens het pedagogisch beleid

 WIJ ZIJN:

 • Stichting Kindercentrum Prinses Amalia;
 • een kindercentrum dat waarmaakt wat ze zegt: “Samen in de wijk” en dus actief aanwezig in en betrokken bij de multiculturele wijk Delfshaven te Rotterdam waarin we gevestigd zijn;
 • een regulier kindercentrum met zes locaties in Delfshaven met voor- en naschoolse opvang, hele en halve dagopvang, flexibele opvang en tevens kinderopvang biedt op sociale medische indicatie en/of een plusindicatie;
 • werkt volgens het voorschoolse educatie methode ‘Ben ik in Beeld en Opbrengstgericht werken’;
 • een vooruitstrevend en actief kindercentrum waar 70 werknemers werkzaam zijn en 300 kinderen van uiteenlopende culturen worden opgevangen;
 • een prachtige organisatie om voor te werken, kijk maar op: www.kcprinsesamalia.nl

Vereisten

JIJ BRENGT:

 • veel werklust en vooral een hele positieve houding
 • een MBO opleiding minimaal niveau 4
 • enige ervaring in de kinderopvang;
 • goede communicatieve eigenschappen, zowel in woord als geschrift;

WIJ BIEDEN:

 • een organisatie waar je de vrijheid krijgt, met een prettige en collegiale werksfeer;
 • een uitdagende functie met veel kansen om je toegevoegde waarde te bewijzen;
 • de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en je eigen functie tot een succes te maken;
 • een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket, gebaseerd op de CAO Kinderopvang;

WIL JIJ?

 • Dan willen we graag vrijblijvend met je in gesprek. Laten we gauw contact met elkaar opnemen;
 • Wil je solliciteren? Klik dan snel op de button “Reageer op deze vacature”;
 • Wil je meer informatie over de functie dan kun je contact opnemen met Anja Lukas, Manager P&O, telefoon (+31) (0)10 26 21 733.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt begrepen, maar niet op prijs gesteld.

Kindercentrum Prinses Amalia
Spaanseweg 20
3028 HW Rotterdam
T 010 262 17 33
E info@kcprinsesamalia.nl
Nieuwsbrief September 2018
FacebookYoutubevacatures